• عشایر ایران در میانه بحران همه‌گیری کرونا؛ تلاش «اتحادیه عشایر کوچنده ایران» برای پیگیری مشکلات عشایر با نهادهای مسئول

  • ویدئو: شترداری در ایران

  • جشنواره فرهنگ شترداری مروار

  • کارگاه بین المللی پروتکلهای زیست- فرهنگی در هند

  • تغییر فرهنگ شترداری

  • حضور کانون شترداران بومی در دومین کنگره ملی شتر

  • سند چشم انداز راهبردی شتر ایرانی تدوین می شود

  • تدوین سند راهبردی توسعه شتر در کشور

  • خلاصه گزارش بیمه شتر توسط عضو افتخاری کانون شترداران بومی ایران

  • برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان لزوم تنوع ژنتیکی دام و حفاظت از جامعه بومی و محلی

به دنبال شکل‏گیری و ثبت «شوراهای معیشت پایدار عشایر کوچنده» در میان ایلات و طوایف مختلف کشور، اولین مرحله شکل‏گیری «کانون شوراهاي معيشت پايدار عشاير کوچرو ايلات ايران»در فروردین سال 1389 با حضور نمایندگانی از شوراهای ایلات و طوایف ثبت شده شاهسون، بختیاری، قشقایی، ابوالحسنی، ابرسج و طوایف مستقل ربیعی و چوداری و نماینده سنستا به عنوان یکی از اعضای این تشکل شکل گرفت.

پس از این اقدام اعضای هیئت مدیره «کانون» انتخاب و طی چند نشست مشورتی- مشارکتی تهیه و تنظیم اساسنامه «کانون» و ثبت آن در دستور کار هیئت مدیره آن قرار گرفت. قرار شد دیگر ایلات و طوایف کوچرو که هنوز متشکل نشده و به ثبت نرسیده اند، پس از متشکل شدن و اعلام ثبت نماینده خود را برای حضور در مجمع عمومی کانون معرفی نمایند.

هدف كلي از تاسيس این کانون عبارت است از: حفظ و پايداري تنوع زيستي و حفظ ذخائر ژنتیکی در قلمروها و قرق‏های بومی عشايري و تأمين معيشت پايدار جوامع کوچرو به منظور پايداري اکولوژیکی، اقتصادي و مالي، اجتماعي – فرهنگي.

ادامه